Hvilken COVID test interesserer meg?


Hvilken test skal jeg ta?

Test PCR vs Test de Antígenos

Jeg har symptomer son kan være kompatibel med COVID-19.
(feber, hoste, åndenød,tap av smak, tap av lukt, osv.)

Test si he tenido un contacto estrecho con un positivo

Jeg har hatt nær kontakt med en positiv person de siste dagene.

Prueba PCR para viajar al extranjero

Jeg trenger et sertifikat for å reise (på spansk, engelsk og tysk).

Prueba para conocer si he pasado el coronavirus

Jeg vil vite om jeg på et eller annet tidspunkt har hatt COVID-19.

Test covid-19 para saber si eres asintomático

Jeg vil møte familie, venner eller mennesker i fare, og jeg vil være sikker på at jeg ikke er en asymtomatisk bærer av sykdommen.

Prueba covid-19 para deportistas

Jeg er en idrettsutøver og skal ha en konkurranse.

(Det vil avhenge av protokollen til selve konkurransen)

Test covid-19 antes de una operación

Jeg må gjennom en kirurgisk inngrep.

Chequeos post covid

Jeg har passert eller tror jeg har passert sykdommen.

Prueba Posvacunación

Jeg vil vite om jeg har immunitet etter å ha blitt vaksinert.

Factor Humano, Tecnología Punta