Juridisk advarsel


https://testcoronavirus.imedhospitales.com det er et domene eid av GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN HOSPISEIS, SLU (heretter IMED HOSPITALES), skatteidentifikasjonsnummer: B98851454, med hovedkontor på Avda. San Pedro nº 15, CP 03581, Alfaz del Pi, Alicante, Spania; kontakt telefonnummer 963 00 30 01.

IMED HOSPITALES er eier og administrator av det offisielle online salgssiden https://testcoronavirus.imedhospitales.com som tilbyr salg av tester for påvisning av SARS-CoV-2.

BRUKER-konsept

BRUKER er alle som får tilgang til nettet, uansett om de bruker innholdet eller informasjonen som tilbys av det.

BRUKEREN erklærer og aksepterer uttrykkelig at tilgang til nettstedet i sin helhet innebærer den utvetydige forpliktelsen til å overholde hver og en av de generelle vilkårene for ren tilgang og bruk av innholdet som tilbys og / eller leveres av nettstedet. I alle fall, hvis BRUKEREN ikke forstår eller antar overholdelse av hele eller deler av de nevnte generelle forholdene, må de ikke få tilgang til eller bruke nettstedet og / eller innholdet som tilbys og / eller leveres gjennom det. Derfor må brukeren lese denne juridiske merknaden og personvernpolicyen nøye hver gang de har tenkt å bruke nettstedet, da det kan gjennomgå endringer.

I tilfelle tvil kan oppstå ved å lese den juridiske merknaden og personvernpolitikken, ikke nøl med å kontakte eieren av nettstedet på adressen som er angitt ovenfor for den ansvarlige.

Gjenstand

IMED HOSPITALES (heretter leverandøren), ansvarlig for nettstedet, gjør dette dokumentet tilgjengelig for brukere som det har til hensikt å oppfylle forpliktelsene i lov 34/2002 om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel (LSSI-C E), samt å informere alle brukere av nettstedet om vilkårene for bruk av nettstedet.

Enhver person som får tilgang til dette nettstedet, påtar seg rollen som bruker, forplikter seg til overholdelse og streng overholdelse av bestemmelsene som er angitt her, samt enhver annen lovbestemmelse som kan gjelde.

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre enhver type informasjon som kan vises på nettstedet, uten noen forpliktelse til å forhåndsvarsle eller informere brukerne om nevnte forpliktelser, forståelse som tilstrekkelig med publiseringen på leverandørens nettsted.

Ansvar

Leverandøren er unntatt fra enhver form for ansvar som kommer fra informasjonen som er publisert på nettstedet, forutsatt at denne informasjonen er manipulert eller lagt inn av en tredjepart utenfor den.

Tilbyderens nettside kan bruke informasjonskapsler (små informasjonsfiler som serveren sender til datamaskinen til personen som går inn på siden) for å utføre visse funksjoner som anses å være avgjørende for at nettstedet fungerer korrekt og visualiseres. Informasjonskapslene som brukes på nettstedet, er i alle fall midlertidige med det ene formål å gjøre den påfølgende overføringen mer effektiv, og de forsvinner kort tid etter at brukerens økt er avsluttet. I ingen tilfeller vil informasjonskapsler brukes til å samle inn personlig informasjon.

Fra klientens nettsted er det mulig at det blir omdirigert til innhold fra tredjeparts nettsteder. Siden leverandøren ikke alltid kan kontrollere innholdet som er lagt ut av tredjeparter på deres nettsider, påtar det seg ikke noe ansvar for slikt innhold. I alle fall erklærer leverandøren at den vil gå videre til umiddelbar tilbaketrekking av innhold som kan være i strid med nasjonal eller internasjonal lovgivning, moral eller offentlig orden, og fortsetter med en umiddelbar tilbaketrekking av omdirigering til nevnte nettsted, og informerer vedkommende myndigheter om innholdet i spørsmål.

Leverandøren er ikke ansvarlig for informasjonen og innholdet som er lagret, som eksempel, men ikke begrenset til, i fora, chatterom, bloggeneratorer, kommentarer, sosiale nettverk eller andre måter som gjør det mulig for tredjeparter å publisere innhold uavhengig i leverandørens nettsted. Imidlertid, og i samsvar med bestemmelsene i art. 11 og 16 i LSSI-CE, stiller leverandøren seg til disposisjon for alle brukere, myndigheter og sikkerhetsstyrker, og samarbeider aktivt om tilbaketrekningen eller i tilfelle blokkering av alt innholdet som kan påvirke eller bryte med nasjonal eller internasjonal lovgivning, tredjeparts rettigheter eller moral og offentlig orden. I tilfelle brukeren mener at det er noe innhold på nettstedet som kan være underlagt denne klassifiseringen, må du straks varsle administratoren av nettstedet.

Dette nettstedet er gjennomgått og testet for å sikre at det fungerer som det skal. I prinsippet kan riktig drift garanteres 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Imidlertid utelukker leverandøren ikke muligheten for visse programmeringsfeil, eller at force majeure, naturkatastrofer, streik eller lignende kan oppstå som gjør det umulig å få tilgang til nettstedet.

Immateriell og industriell eiendom

Nettstedet, inkludert men ikke begrenset til programmering, redigering, kompilering og andre elementer som er nødvendige for driften, design, logoer, tekst og / eller grafikk er leverandørens eiendom, eller, der det er hensiktsmessig, det har en lisens eller uttrykkelig autorisasjon av forfatterne. Alt innholdet på nettstedet er behørig beskyttet av regler for intellektuell og industriell eiendom, samt registrert i tilsvarende offentlige registre.

Uavhengig av hvilket formål de var ment for, krever total eller delvis reproduksjon, bruk, utnyttelse, distribusjon og kommersialisering, uansett skriftlig forhåndstillatelse fra leverandøren. Enhver bruk som ikke tidligere er godkjent av leverandøren, vil bli ansett som et alvorlig brudd på forfatterens intellektuelle eller industrielle eiendomsrettigheter.

Designene, logoene, teksten og / eller grafikken utenfor leverandøren og som kan vises på nettstedet, tilhører deres respektive eiere, og er selv ansvarlige for eventuelle kontroverser som måtte oppstå om dem. I alle fall har leverandøren uttrykkelig og forhåndstillatelse fra dem.

Leverandøren autoriserer ikke uttrykkelig tredjeparter til å omdirigere direkte til det spesifikke innholdet på nettstedet, og må uansett omdirigere til leverandørens hovedwebside.

Leverandøren anerkjenner til fordel for sine eiere tilsvarende industrielle og immaterielle rettigheter, deres bare omtale eller opptreden på nettstedet innebærer ikke at det eksisterer noen rettigheter eller ansvar fra leverandøren over dem, og det innebærer heller ikke støtte, sponsing eller anbefaling fra del av det samme.

Cookies

Informasjonskapsler er filer som sendes til en nettleser via en webserver for å registrere noen brukeraktiviteter på nettstedet. Informasjonskapsler som vi, våre forretningspartnere eller andre parter setter når du besøker dette nettstedet, kjenner deg ikke personlig igjen som person eller skader enheten på noen måte; De gjenkjenner bare enheten du bruker, lar deg få tilgang til forskjellige viktige funksjoner på nettstedet, holder private områder på nettstedet sikre, husker dine preferanser, personliggjør innholdet på nettstedet på en måte som er mer relevant for deg, og tillater oss for å telle antall besøk vi får på hver side og utføre anonym statistisk analyse for å forbedre tjenesten vår.

BRUKEREN utrrykker og utvetydig uttrykker og autoriserer eieren til å bruke " informasjon" når brukeren besøker og / eller bruker nettstedet, hvis han anser det som hensiktsmessig. Nevnte "informasjon" kan frivillig avvises av BRUKEREN. Bruken av nevtnte " informasjon" av eieren vil sje på en dissosiert måte, slik at en tilkntningsprosess ikke vil bli utført mellom BRUKER og / eller deres tilgangsenhet og BRUKER personlige data. Under ingen omstendigheter vil frivillig avvisning av etablering av "cookies" skade brukerens evne til å få tilgang og bruke innholdet. For mer informasjon COOKIES POLICY.

Informasjonskapsler er filer som sendes til en nettleser via en webserver for å registrere noen brukeraktiviteter på nettstedet. Informasjonskapsler som vi, våre forretningspartnere eller andre parter setter når du besøker dette nettstedet, kjenner deg ikke personlig igjen som person eller skader enheten på noen måte; De gjenkjenner bare enheten du bruker, lar deg få tilgang til forskjellige viktige funksjoner på nettstedet, holder private områder på nettstedet sikre, husker dine preferanser, personliggjør innholdet på nettstedet på en måte som er mer relevant for deg, og tillater oss for å telle antall besøk vi får på hver side og utføre anonym statistisk analyse for å forbedre tjenesten vår.

Her informerer vi deg om hvilken type informasjonskapsler vi bruker for øyeblikket på nettstedet vårt: Google Analytics.

For å aktivere / deaktivere informasjonskapsler, må du gjøre det via nettleseren din. Du kan konfigurere den til å bli varslet på skjermen for mottak av informasjonskapsler og godta dem eller ikke individuelt, samt for å forhindre at de installeres på harddisken din som standard. I tilfelle nettleseren din ikke godtar informasjonskapsler som standard, kan din opplevelse på nettstedet være begrenset (for eksempel kan du ikke gjøre et vellykket kjøp).

Vi deler innhold på sosiale nettverk

Innholdet på nettstedet vårt kan deles på sosiale nettverk ved hjelp av Del-knappen. Alle knapper som tillater innholdsdeling er integrert ved å bruke enkle lenker i stedet for sosiale plugins utviklet av leverandører av sosiale nettverk. Dette sikrer at dataene dine ikke automatisk overføres til serverne til de sosiale nettverkene så snart du går inn på nettstedet vårt. I tillegg, når du deler innhold fra nettstedet vårt, overfører vi bare informasjonen som er nødvendig for å dele det tilsvarende innholdet til det sosiale nettverket. I denne sammenheng overfører vi ikke personopplysninger.

I sin tur kan du finne enkle lenker til nettsidene våre på sosiale nettverk. Hvis du får tilgang til en lenke på nettstedet vårt fra et sosialt nettverk, eller hvis du går inn i ditt sosiale nettverk for å dele innhold fra nettstedet vårt, blir dine data behandlet av leverandøren av det aktuelle sosiale nettverket. For mer informasjon om gjenstanden og omfanget av datainnsamlingen, den påfølgende behandlingen og bruken av leverandøren av det sosiale nettverket, samt om de relaterte rettighetene og justeringsalternativene for å beskytte personvernet, kan du gå til Informasjon om databeskyttelse publisert av tilsvarende leverandør.

Beskyttelse av personopplysninger

Leverandøren er dypt forpliktet til å overholde det spanske regelverket for beskyttelse av personopplysninger og EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016, og garanterer full overholdelse av forpliktelsene.

Leverandøren stiller en informativ klausul til rådighet for brukerne på det tidspunktet de gir sine personlige data.

Når personopplysninger samles inn via www.imedhospitales.com vil brukeren være eneansvarlig for å fylle ut skjemaene med falske, unøyaktige, ufullstendige eller utdaterte data, og blir tidligere informert, tydelig og utvetydig om at de oppgitte personopplysningene vil bli behandlet for å tilby tjenestene til enheten vår, svare på din forespørsel om informasjon, sende deg reklame relatert til våre produkter og tjenester på noen måte (post, e-post eller telefon) og invitere deg til arrangementer organisert av selskapet. Dataene som blir oppgitt vil bli lagret så lenge du ikke ber om at aktiviteten avsluttes. Dataene vil ikke overføres til tredjeparter, bortsett fra i tilfeller der det er en juridisk forpliktelse. Du har rett til å få bekreftelse på om IMED HOSPITALES behandler dine personopplysninger, derfor har du rett til å få tilgang til dine personopplysninger, rette på unøyaktige data eller be om sletting når dataene ikke lenger er nødvendige for de formålene som ble samlet inn.

Rett til å klage til en kontrollmyndighet: Du kan sende inn et krav om databeskyttelse til den kompetente kontrollmyndigheten. For å gjøre dette, kontakt myndigheten som er ansvarlig for databeskyttelse i ditt hjemsted eller databeskyttelsesmyndigheten i vår jurisdiksjon (listet opp nedenfor): Spanish Data Protection Agency (AEPD) www.agpd.es.

Oppløsninger

For å løse alle tvister eller spørsmål knyttet til dette nettstedet eller aktivitetene som utføres der, vil spansk lovgivning bli brukt, som partene uttrykkelig underkaster seg, og som er kompetente til å løse alle avledede konflikter eller relatert til bruken av domstolene og tribunalene i Benidorm.

Kontaktinformasjon for spørsmål om databeskyttelse. Hvis du har spørsmål angående databeskyttelse eller utøvelsen av dine rettigheter, kan du kontakte vår databeskyttelsesoffiser direkte: delegadoprotecciondatos@imedhospitales.com.

Copyright © 2021 - IMED HOSPITALES

Alle opphavsrettigheter er forbeholdt internasjonale immaterielle lover og traktater. Kopiering, reproduksjon eller formidling, helt eller delvis, på noen måte, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra IMED HOSPITALES er uttrykkelig forbudt.

Factor Humano, Tecnología Punta